Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Zakończył się etap oceny projektów zgłoszonych w obecnej edycji budżetu obywatelskiego i rozpoczęło się głosownie na projekty. W 9. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest ponad 100 mln zł. Głosowanie na projekty trwa od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Ich realizacja rozpocznie się w 2023 roku. Zwiększyła się pula pomysłów ocenionych pozytywnie. Łącznie mieszkańcy mają do wyboru 1327 propozycji – 1189 dzielnicowych oraz 138 ogólnomiejskich.

Jak głosować?

  • Można zagłosować przez internet, na stronie  stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego lub w urzędach dzielnic.
  • Wybrać maksymalnie 10 projektów ogólnomiejskich i 15 projektów dzielnicowych, w jednej dzielnicy.
  • W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto mieszka w Warszawie. Nie trzeba być pełnoletnim, ani zameldowanym.

Budżet obywatelski

Wszystkie zgłoszone projekty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w dokumencie opisującym zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Pracownicy urzędu oceniali m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowali koszt danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Na początku maja opublikowano efekty tej pracy. W ocenie pracowników urzędu blisko 600 projektów nie można było zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Autorzy projektów, którzy mieli zastrzeżenia do przeprowadzonej weryfikacji złożyli odwołania. Do urzędu wpłynęło 166 wniosków z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny, w tym 28 dotyczących oceny projektów ogólnomiejskich i 138 dzielnicowych.

Na początku maja opublikowaliśmy wyniki oceny projektów. Autorzy pomysłów, które zostały ocenione negatywnie mogli odwołać się od tej decyzji. Blisko 35% odwołań rozpatrzyliśmy pozytywnie i te projekty również trafią pod głosowanie mieszkańców – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Warszawie. – To pokazuje, jak ważna przy ocenie projektów jest współpraca pracowników urzędu z autorami propozycji – dodaje Karolina Zdrodowska.

Ostateczne statystyki wyglądają następująco:

  • Projekty ocenione pozytywnie: 1327 (68%), w tym projekty ogólnomiejskie – 138 (66%), dzielnicowe – 1189 (69%)
  • Projekty ocenione negatywnie: 531 (27%), w tym projekty ogólnomiejskie – 60 (29%), dzielnicowe – 471 (27%)
  • Projekty wycofane przez autora: 85 (5%), w tym projekty ogólnomiejskie – 10 (5%), dzielnicowe – 75 (4%).

Wyniki oceny wszystkich projektów zostały opublikowane na stronie Budżetu Obywatelskiego.

2 czerwca wylosowano kolejność projektów na listach do głosowania i teraz jest czas dla autorów tych propozycji na zachęcanie do głosowania znajomych i sąsiadów. W związku z tym Urząd udostępnił mieszkańcom możliwość wygenerowania projektów graficznych plakatów, ulotek i innych materiałów informacyjnych, aby mogli promować swoje pomysły wśród mieszkańców. Urzędnicy stworzyli również bazę miejsc z lokalizacjami, w których mieszkańcy będą mogli legalnie powiesić swoje plakaty.

Autorzy projektów dopuszczonych pod głosowanie mogą pobrać materiały promocyjne ze strony. Wystarczy wejść na kartę danego projektu, który został poddany pod głosowanie i pobrać materiały promocyjne do samodzielnego wydruku.