Budowa mostu na Pragę, rozpoczęto palowanie na Wiśle

Budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę wkroczyła na Wisłę. Rozpoczęło się wbijanie pali na rzece pod budowę podpór przeprawy. Barki, holowniki i dźwigi już pracują pełną parą.

Wykonawca, firma Budimex, w terenie działa od stycznia. Najpierw przygotował zaplecze budowy nowego mostu i teren pod inwestycję. Niedawno rozpoczął prace zasadnicze, które prowadzone są od praskiej strony rzeki.

W tym tygodniu budowa wkroczyła na Wisłę. Pierwszym etapem jest palowanie, czyli stworzenie posadowienia przyszłego mostu. Chodzi o żelbetowe podpory, bo to właśnie na nich będzie opierać się konstrukcja przeprawy. Obecnie trwa wbijanie 21 pali pod podporę, która usadowiona będzie najbliżej Bulwarów Wiślanych. Do tej pory udało się zakończyć roboty palowe dla dwóch podpór na lądzie po stronie Pragi.

Palowanie kolejnych podpór potrwa jeszcze ok. czterech tygodni. W sumie zostanie wbitych 160 pali. Będą one przenosiły obciążenia z mostu w warstwy nośne i dalej w głąb gruntu.

W przyszłym tygodniu Budimex wróci z pracami na ląd. Na praskim brzegu przy podporze zacznie wbijać w ziemię stalowe grodzice. Będą stanowić szczelną komorę, która uniemożliwi dostanie się wody i zabezpieczy wykop pod podporę przed osunięciem się gruntu.

Ważne ogniwo rozwoju

Most na Pragę jest naturalnym rozwinięciem Nowego Centrum Warszawy. Połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Dzięki niej warszawiacy, bez wspinania się po schodach, w kilka minut przejdą na drugą stronę Wisły. Dalej dojdą albo do centrum Starej Pragi, albo w okolice kampusu uniwersyteckiego, albo Krakowskiego Przedmieścia.

Most będzie również ważnym ogniwem rozwoju Warszawy w kierunku wschodnim. Centrum biznesowe miasta przesuwa się na zachód, w kierunku Woli, dlatego prowadzone są działania równoważące tę tendencję – przykładem odbudowa Bulwarów Wiślanych i rewitalizacja Pragi. Przeprawa wpisze się w ten trend, bo będzie brakującym fragmentem osi od Starego Miasta do gęsto zabudowanych rejonów Pragi. Most przyśpieszy dalsze zmiany na prawym brzegu Wisły, po tym, jak rzekę przekroczyła linia metra, a niedawno remont przeszły główne ulice Pragi, czyli Wybrzeże Szczecińskie i Helskie.

Przez cały czas budowy działać będzie strona internetowa pełna informacji z budowy i ciekawostek. Kilkanaście dni temu po obu stronach rzeki zostały też ustawione specjalne punkty informacyjne dla mieszkanek i mieszkańców. Znajdują się dokładnie tam, gdzie w przyszłości pojawią się wejścia na most. Punkty w przystępny sposób przybliżają kształt i zakres inwestycji, a także związane z nią ciekawe szczegóły techniczne.

zdm.waw.pl

Dodaj komentarz