Warszawa doceniona przez Komisję Europejską za bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Greckie Retimno otrzymało nagrodę EU Urban Road Safety Award. Ale dla Warszawy już sama nominacja to duży sukces, pisaliśmy o tym tutaj. Komisja Europejska w ten sposób doceniła stolicę za kompleksowy audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych i jego sukcesywne wdrażanie. Zwycięzcę poznaliśmy 28 marca.

Po to, by decyzje o zmianach w przestrzeni miejskiej były podejmowane na podstawie spójnych i merytorycznych kryteriów Zarząd Dróg Miejskich przez 5 lat, od 2016 do 2020 roku, prowadził szeroko zakrojony audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej wzdłuż głównych stołecznych ulic. Łącznie, zebra po zebrze, przebadano ponad 4 tys. przejść we wszystkich 18 dzielnicach. Przebudowa kolejnych przejść dla pieszych w Warszawie to właśnie efekt audytu.

Prawdopodobnie najlepszy audyt na świecie

Europejskie jury doceniło unikatową metodologię tego projektu, jego bezprecedensową skalę przy jednoczesnej drobiazgowości oraz szybkie i konsekwentne wdrażanie zaleceń w praktyce.

Prawdopodobnie nigdzie na świecie nie prowadzono bowiem tak kompleksowego audytu w tak dużej skali. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przebadano pod kątem ok. 30 kryteriów. Audytorzy sprawdzali m.in. czy pieszy jest widoczny dla kierowcy, czy kierowcy w pobliżu przejścia rozwijają nadmierną prędkość, czy infrastruktura jest w dobrym stanie, czy zebra jest właściwie oświetlona. Do audytu dodatkowo wykorzystywane były m.in. dalmierze, kółka pomiarowe czy specjalne urządzenia badające natężenie światła na przejściu dla pieszych oraz w jego okolicy. Na tej podstawie audytorzy opisywali główne zagrożenia w danym miejscu i nadawali mu ocenę w skali od 0 (najgorsza) do 5.

W ten sposób Warszawa ma dokładne dane o każdym z 4093 nieosygnalizowanych przejść dla pieszych na ulicach, którymi zarządza.

Na podstawie wyników audytu podejmowane są decyzje poprawy bezpieczeństwa na przejściach. Rozwiązania te są różne w zależności od lokalizacji i zidentyfikowanych problemów. Co roku ZDM buduje kilkanaście sygnalizacji świetlnych, montuje dedykowane oświetlenie dla kilkuset przejść dla pieszych, instaluje progi zwalniające, azyle dla pieszych i wprowadza inne formy uspokojenia ruchu (np. ronda). Tam, gdzie kłopotem są auta zasłaniające widoczność, uniemożliwia się takie parkowanie. Proces audytu podzielony był na mniejsze części realizowane rok po roku, co pozwoliło na przyspieszenie realizacji jego rekomendacji w praktyce.

Bezpieczeństwo jest najważniejszą nagrodą

W ostatnich latach w Warszawie spada liczba wypadków i samych ofiar wypadków. Co szczególnie istotne, wyraźnie spadają statystyki wypadków na przejściach dla pieszych. Jeszcze w połowie ubiegłej dekady takich zdarzeń było w stolicy ponad 250 rocznie. Obecnie jest ich dwukrotnie mniej. Nie ma wątpliwości, że wprowadzane zmiany przyczyniają się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.

Wyniki ogłoszono 28 marca. W trójce nominowanych miast znalazły się Warszawa, Retimno i Florencja. Stolica miała szansę na nagrodę jako pierwsze miasto w Polsce. Ostatecznie Urban Road Safety Award otrzymało liczące niewiele ponad 30 tys. mieszkańców Retimno.

um.warszawa.pl

Dodaj komentarz