Kultura w czasach pandemii

Trwają badania kondycji kultury podczas pandemii. Mają opisać skutki trudnego czasu w sektorze kultury i zebrać informacje, które pomogą zwiększyć odporność tej sfery na podobne kryzysy w przyszłości. Badania zostały zainicjowane przez sieć Koalicja Miast.

Rozpoczyna się trzecia i ostatnia faza badań terenowych w ramach „Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”. Badanie jest skierowane do pracowników prywatnych i publicznych podmiotów kultury, w tym organizacji pozarządowych.

– Warszawa jest jednym z siedmiu miast, które biorą udział w przedsięwzięciu. Chcemy określić, jakie mechanizmy odporności należy wypracować, żeby w przyszłości chronić i wspierać kulturę oraz jej twórców w różnych kryzysowych sytuacjach – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Dzięki współpracy dużych polskich miast, które zaangażowały się w inicjatywę, będziemy mogli spojrzeć na te kwestie szeroko, uwzględniając różne doświadczenia, pomysły i rozwiązania – dodaje wiceprezydentka.

Anonimowa ankieta składa się z kilkudziesięciu pytań, na które odpowiedź zajmie kilkanaście minut. Mogą ją wypełnić wszyscy pracownicy instytucji i podmiotów kultury z Warszawy, także tych, którzy nie brali udziału w pierwszej fazie badania.

– Liczymy na Państwa zaangażowanie, które pozwoli nam określić aktualną sytuację warszawskiej kultury, także na tle innych polskich miast, i na podstawie tej diagnozy zaplanować dalsze działania – Aldona Machnowska-Góra.

Termin wypełnienia ankiety upływa 4 marca 2022 roku. Badanie jest realizowane w ramach sieci Koalicja Miast.

Link do ankiety: https://kulturainstytucje3.webankieta.pl/

Dodaj komentarz