Abonament mieszkańca tylko z PIT-em rozliczonym w Warszawie

Od 1 lutego abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będą mogły wyrobić tylko osoby rozliczające podatek PIT w Warszawie. W życie wejdzie także kilka innych zmian upraszczających procedury dotyczące parkowania, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.

Zmiany w zasadach działania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) Rada m.st. Warszawy przyjęła 9 grudnia. Uchwała, zawierająca szereg poprawek w regulaminie strefy korzystnych dla mieszkańców, właśnie się uprawomocniła. Wojewoda mazowiecki nie zakwestionował tego aktu prawnego.

Zachęcenie do płacenia PIT w stolicy 

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego. Najważniejszą nowością będzie powiązanie abonamentu mieszkańca z podatkiem PIT. Abonament będzie przysługiwał wyłącznie osobom, które rozliczyły się z fiskusem za poprzedni rok w Warszawie. Zmiana służy zachęceniu do płacenia PIT w stolicy i ograniczeniu dostępu do przywilejów parkingowych dla osób, które unikają płacenia podatków.

W okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dzięki temu osoby przenoszące rezydencję podatkową do Warszawy nie będą musiały czekać na abonament do momentu pierwszego rozliczenia podatkowego.

Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani udowodnić rozliczenie podatku PIT w Warszawie.

Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. Dzięki temu abonamenty dostają tylko faktyczni mieszkańcy strefy.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych 

Od 1 lutego również będą obowiązywać nowe zasady karty N+, która daje osobom niepełnosprawnym możliwość darmowego postoju w całej płatnej strefie. Termin ważności kart został wydłużony do maksymalnie 5 lat, czyli tyle, ile jest ważna niebieska karta parkingowa, będąca podstawą nadania karty N+. Znika wymóg posiadania prawa jazdy. Od teraz kartę będzie mogła dostać osoba niepełnosprawna, która nie ma prawa jazdy i jest wożona przez rodzinę lub asystenta. Wnioskując o kartę N+, nie trzeba też będzie przynosić orzeczenia o niepełnosprawności – wystarczy obowiązująca karta parkingowa.

Karta N+ przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Dodaj komentarz